Master of Urban & Area Development (MUAD)

De Master of Urban & Area Development is dé praktijkgerichte, NVAO geaccrediteerde, masteropleiding voor professionals in stedelijke vernieuwing en gebiedsontwikkeling. Naast actuele kennis en vaardigheden ontwikkelt u de juiste attitude en leiderschapskwaliteiten die nodig zijn om gebiedsontwikkeling succesvol aan te sturen. Actuele seminars, real time praktijkprojecten en relevante vaardigheidstrainingen zet u direct in uw eigen praktijk in. Als u de opleiding succesvol afrondt, voert u de mastertitel MUAD. De tweejarige MUAD masteropleiding start 4 keer per jaar in september, november, februari en april. Door de flexibele masterclasses kunt u vier keer per jaar instromen. Meer informatie


Nieuwe NVAO accreditatie voor MUAD

Op basis van het door Hobeon afgegeven positieve advies zal de NVAO de accreditatie verlenen aan de postinitiële joint degree hbo-master ‘Master of Urban & Area Development’ (MUAD). De NVAO beoordeelt de kwaliteit van de opleiding als voldoende. Dit betekent dat de MUAD opnieuw voor zes jaar als geaccrediteerde opleiding verder kan. Nieuw is dat de MUAD per 1 september 2014 als een Joint Degree van Saxion Hogeschool en Hogeschool Utrecht wordt aangeboden. Het is redelijk uniek dat een Masteropleiding door twee Hogescholen gezamenlijk wordt aangeboden, waarbij de kwaliteiten van deze twee hogescholen bij elkaar gebracht worden. Dit houdt in dat met ingang van het nieuwe studiejaar de hogescholen een gezamenlijke graad van MUAD aan de studenten zullen uitreiken. Met de organisatie van de MUAD is hierop al geanticipeerd door voor de verschillende masterclasses de lectoren en periodecoördinatoren aan te stellen vanuit Saxion en de HU.


Twee nieuwe Masters of Urban & Area Development

Op 6 februari was de diploma uitreiking van Saskia Verhoeven en Els Cortooms. Saskia’s  masterproef heeft als onderwerp “Gebiedsontwikkeling voor vandaag en morgen” en gaat over de rol van projectontwikkelaars bij gebiedsontwikkeling. Conclusie van dit onderzoek is dat de crisis de rol van projectontwikkelaars blijvend veranderd heeft. In plaats van vanuit Macht (door middel van grondposities) opereert men nu vooral vanuit Kracht. Saskia Verhoeven werkt als ontwikkelaar bij Heijmans Vastgoed. De masterproef van Els gaat over “Aanpak van verouderde wijkwinkelgebieden”. De belangrijkste conclusie van dit onderzoek is dat de aanpak van verouderde wijkwinkelgebieden altijd maatwerk is. De mate van investeringsbereidheid blijkt namelijk sterk afhankelijk van het type ondernemers en vastgoedeigenaren in een wijkwinkelgebied. Door deze systematisch te analyseren zijn maatregelen gedefinieerd voor de korte, lange en middellange termijn. Els Cortooms is werkzaam bij Rho adviseurs voor leefruimte. De masterproeven zijn te downloaden via de MUAD website bij publicaties.


25 maart: Openbare les Bedrijvigheid. Transformatie Werkspoorkwartier Utrecht

Het Werkspoorterrein ontleent haar naam aan de fabriek voor Werktuigen en Spoorwegmaterieel die zich in 1913 in Utrecht vestigde. De fabriek (in de volksmond bekend als “Werkspoor”) had in Amsterdam geen mogelijkheden meer voor uitbreiding en kocht een stuk grond aan tussen het Merwedekanaal en de spoorlijn in de gemeente Zuilen (nu Utrecht). In dit gebied, ingeklemd tussen het spoor en het Amsterdam-Rijnkanaal, voltrekt zich een forse transformatie. De laatste jaren ontwikkelde het terrein zich steeds meer tot een stadsgeoriënteerd bedrijventerrein met her en der creatieve functies.  De ambitie die uit de ontwikkelvisie Werkspoorkwartier (maart 2012) spreekt is om het gebied om te turnen van een standaard bedrijventerreinen naar een hotspot voor creatieve functies en culturele activiteit naast de reeds gevestigde bedrijven. Onlangs zijn twee beeldbepalende panden verkocht op het terrein wat het startschot kan worden voor de herontwikkeling. De strategie van gemeente Utrecht is om de herontwikkeling op een bottum-up manier te laten plaatsvinden, met de gemeente in een faciliterende rol. Hoe dat in zijn werk gaat en wat de resultaten zijn hoort u tijdens deze open les. Deelname: gratis

Datum: Dinsdag 25 maart 2014
Tijd: 19.00-21.00
Locatie: Locatie Domstad, Koningsbergerstraat 9, Utrecht
Gastspreker: Astrid Renne, projectleider gemeente Utrecht
 

Meld je hier aan voor de openbare les Bedrijvigheid.


Gastcollege Joost Beunderman over Burgerproductie

Op 23 januari jl. was Joost Beunderman (00 Research, Londen) te gast bij de MUAD masterclass wijktransformatie. Zijn belangrijkste boodschap aan de studenten is dat we moeten ophouden het te hebben over burgerinitiatieven of burgerparticipatie, maar moeten spreken van burgerproductie. Nog te vaak spreekt hij wethouders die het hebben over ´burgers die zo leuk bezig zijn’, terwijl het in werkelijkheid gaat over een fundamentele verschuiving van de economie. Naast de ‘publieke sector’ en de ‘private sector’ is er sprake van een derde economische factor van betekenis: de ‘civiele sector’; een sector waarbinnen door (collectieven van) burgers producten en diensten geproduceerd worden. Het gaat hierbij veelal om primaire producten en diensten zoals zorg, eten en energie, die door burgers vanuit een gedeeld belang geproduceerd worden. Men weet nieuwe waarde te creëren, waar de markt en de overheid deze niet kunnen creëren. Een mooi voorbeeld is de Fintry Development Trust in Schotland. Een dorp verstoken van elektriciteit en gas, dat haar democratische rechten gebruikte om de bouwer van een park met windturbines te dwingen om als collectief eigenaar te mogen worden van een van de windmolens. Niet alleen kon men hierdoor in de eigen energiebehoefte voorzien, maar ook gebruikt men de opbrengsten om te investeren in de woningen en in het dorp. Zo kocht men de lokale pub en organiseert men activiteiten om het dorp ook in de toekomst leefbaar te houden. In Groot Brittannië is deze trend al zo’n  25-30 jaar bezig. In Nederland is het nog een relatief nieuw verschijnsel. Volgens Beunderman is de huidige crisis is en de terugtrekkende overheid echter maar ten dele de oorzaak hiervan. Een belangrijke drive is ook het verkrijgen van een stukje lokale autonomie, het zelf invloed kunnen uitoefenen hoe je woont en leeft. Voorbeelden die hij noemt zijn “Austerlitz zorgt”, een intiatief voor woon-zorg door burgers zelf, “Freehouse Rotterdam”, “Granny’s finest” een stichting voor meervoudige waardecreatie en tenslotte “lampje Emmen”. Wat begon als een klein initiatief om de donkere brandgangen in de aandachtswijk Emmerhout te verlichten, groeide uit tot beheer van openbare ruimte en het beheer van een leegstaand schoolgebouw. Cruciaal is dat men de gemeente kon overtuigen dat het efficiënter was als men zelf over de beschikbare budgetten kon beschikken. Hoewel er nog de nodige hobbels te overwinnen zijn om de civic economy op te schalen en verder te professionaliseren, houdt hij ons voor dat het belangrijkste is om gewoon te beginnen. Want uit kleine initiatieven kunnen grotere dingen ontstaan. Een zeer aanbevelenswaardig boek is dan ook “The lean startup” van Eric Ries. Voor wie meer wil weten over de burgerproductie in Nederland is er de recente publicatie die hij samen met Jurgen van der Heyde van AT/Osborne schreef in opdracht  van de provincie Overijssel: “De financiering van burgerproductie: een verkenning van vraag en aanbod”.Op 23 januari jl. was Joost Beunderman (00 Research, Londen) te gast bij de MUAD masterclass wijktransformatie. Zijn belangrijkste boodschap aan de studenten is dat we moeten ophouden het te hebben over burgerinitiatieven of burgerparticipatie, maar moeten spreken van burgerproductie. Nog te vaak spreekt hij wethouders die het hebben over ´burgers die zo leuk bezig zijn’, terwijl het in werkelijkheid gaat over een fundamentele verschuiving van de economie. Naast de ‘publieke sector’ en de ‘private sector’ is er sprake van een derde economische factor van betekenis: de ‘civiele sector’; een sector waarbinnen door (collectieven van) burgers producten en diensten geproduceerd worden. Het gaat hierbij veelal om primaire producten en diensten zoals zorg, eten en energie, die door burgers vanuit een gedeeld belang geproduceerd worden. Men weet nieuwe waarde te creëren, waar de markt en de overheid deze niet kunnen creëren. Een mooi voorbeeld is de Fintry Development Trust in Schotland. Een dorp verstoken van elektriciteit en gas, dat haar democratische rechten gebruikte om de bouwer van een park met windturbines te dwingen om als collectief eigenaar te mogen worden van een van de windmolens. Niet alleen kon men hierdoor in de eigen energiebehoefte voorzien, maar ook gebruikt men de opbrengsten om te investeren in de woningen en in het dorp. Zo kocht men de lokale pub en organiseert men activiteiten om het dorp ook in de toekomst leefbaar te houden. In Groot Brittannië is deze trend al zo’n  25-30 jaar bezig. In Nederland is het nog een relatief nieuw verschijnsel. Volgens Beunderman is de huidige crisis is en de terugtrekkende overheid echter maar ten dele de oorzaak hiervan. Een belangrijke drive is ook het verkrijgen van een stukje lokale autonomie, het zelf invloed kunnen uitoefenen hoe je woont en leeft. Voorbeelden die hij noemt zijn “Austerlitz zorgt”, een intiatief voor woon-zorg door burgers zelf, “Freehouse Rotterdam”, “Granny’s finest” een stichting voor meervoudige waardecreatie en tenslotte “lampje Emmen”. Wat begon als een klein initiatief om de donkere brandgangen in de aandachtswijk Emmerhout te verlichten, groeide uit tot beheer van openbare ruimte en het beheer van een leegstaand schoolgebouw. Cruciaal is dat men de gemeente kon overtuigen dat het efficiënter was als men zelf over de beschikbare budgetten kon beschikken. Hoewel er nog de nodige hobbels te overwinnen zijn om de civic economy op te schalen en verder te professionaliseren, houdt hij ons voor dat het belangrijkste is om gewoon te beginnen. Want uit kleine initiatieven kunnen grotere dingen ontstaan. Een zeer aanbevelenswaardig boek is dan ook “The lean startup” van Eric Ries. Voor wie meer wil weten over de burgerproductie in Nederland is er de recente publicatie die hij samen met Jurgen van der Heyde van AT/Osborne schreef in opdracht  van de provincie Overijssel: “De financiering van burgerproductie: een verkenning van vraag en aanbod”.


MUAD studenten 2013 gestart

Afgelopen donderdag 12 september is een nieuwe groep enthousiaste MUAD studenten van start gegaan. De deelnemers, werkzaam bij gemeenten, regionale overheden, woningcorporaties, het onderwijs,  een bank en een adviesbureau, vormen een mooie afspiegeling van het werkveld. Behalve het halen van kennis brengt iedere student ook zijn eigen expertise mee, waarvan de anderen zeker zullen profiteren. De MUAD draait nu met 2 groepen studenten. Een groep van 13 eerstejaarsstudenten die de Masterclass Regie stedelijke Ontwikkeling volgt (zie foto) en een groep van 11 tweedejaars studenten die de Masterclass Infra en Ruimte volgt.


Studenten over de MUAD-opleiding

Dit vinden studenten van de MUAD-opleiding. Bekijk hier de filmpjes.


 


Actueel aanbod MUAD masterclasses

MUAD biedt als onderdeel van de tweejarige masteropleiding zes praktijkgerichte masterclasses. Hier combineren we praktijk, theorie en training. U verdiept en verbreedt uw actuele kennis in acht wekelijkse seminars, volgt een tweedaagse vaardigheidstraining en past deze toe in een driedaags real time praktijkproject op locatie. U sluit de masterclass af met een beroepsproduct, zoals een ontwikkelstrategie, ondernemingsplan of advies.

24 april 2014 Masterclass Bedrijvigheid
11 september 2014 Masterclass Regie Stedelijke Ontwikkeling
11 september 2014 Masterclass Infra en Ruimte
20 november 2014 Masterclass Wijktransformatie
20 november 2014 Masterclass Stad & Regio

 

Volg ons op:

Ga naar LinkedIn groep  Ga naar Twitter  Ga naar YouTube kanaal

 

Contact:

MUAD
PAdualaan 99, Utrecht
muad@hu.nl

 

Geaccrediteerd door:

Logo NVAO
 

Deelnemende hogescholen:

      Naar de website van Saxion Hogescholen

 
Cookie-instellingen